Анкетна карта

Уважаеми граждани на Община Исперих, прилагайки Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие в България, Община Исперих започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г. Обръщаме се към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана, за да се гарантира неговото качество и ефективност. Моля, за целта, да попълните настоящата анкетна карта. При проявен интерес по темата можете да се включите и в следващите обществени обсъждания на плана. За целта можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.
08. 07. 2020 г.

Заповед № 426 на Кмета на община Исперих

Заповед № 426 на Кмета на община Исперих относно забрана за бране на липов цвят, изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.
09. 06. 2020 г.

Анкета за събиране на документи за собственост и полски геодезически измервания по изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

ТОП-ГЕО обявява график за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Подайва, с. Лъвино, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Средоселци, община Исперих, област Разград ...
27. 05. 2020 г.

Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

Петък, 03.07.2020 г.:

В периода 29.06.2020 - 10.07.2020 от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.

03. 07. 2020 г.

Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на Община Исперих

Сряда, 01.07.2020 г.:

В периода 29.06.2020 - 10.07.2020 от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.

01. 07. 2020 г.

„Спри горските пожари – научи как“

През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места.
19. 05. 2020 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
19. 05. 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ / ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително  ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места Националната агенция за проходите  осигурява възможност,  на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец  №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски” и др. документи, необходими  за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинска администрация гр.Исперих.

22. 04. 2020 г.