Обява за инвестиционно предложение

Обява от "Кубрат кабел" ООД и "Нетуоркс България" ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за "Изграждане на подземни проходи с HDPE тръби ф40мм и оптичен кабел, към блокове по Програма за саниране в гр. Исперих, общ. Исперих"
19. 08. 2016 г.

Публичен търг

Публичен търг с явно наддаване на 02.09.2016г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Йонково и в с. Бърдоква, общ. Исперих, обл. Разград ...
18. 08. 2016 г.

Приемане на лица в доброволния резерв

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси
10. 08. 2016 г.

ОБЯВА

Общинска администрация Исперих обявява прием на заявления за получаване на детска храна от детска кухня към ДГ "Първи юни" гр. Исперих
05. 08. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: изпълнение на строително-монтажни работи по договор № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и  договор № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 3)...
14. 07. 2016 г.