Призив на кмета на община Исперих за стриктно спазване на мерките за борба с COVID 19

Уважаеми съграждани, Казват, че човек не може да предотврати нищо – и хубавото, и лошото – може само да мине през него по достоен начин. Днес ние сме изправени пред невиждано предизвикателство, което можем да преодолеем единствено чрез дисциплина, самосъзнание и самоконтрол. Днес трябва да бъдем мъдри и да помислим за нашите близки, за нашите майки, бащи, баби и дядовци – защото тяхната съдба е в ръцете на всеки един от нас. Нашата отговорност или безотговорност ще се окаже решаваща за съдбата им. И Ви моля да помислите за това преди да излезете навън, за да се видите с някого или за да си купите нещо.
17. 03. 2020 г.

Решение № 3 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти Общинският кризисен щаб при Община Исперих нарежда на Управителя на Общинска аптека да въведе дежурства в обекти "Общинска аптека" и "Дрогерия" ...
16. 03. 2020 г.

Решение № 2 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти ...
16. 03. 2020 г.

В Община Исперих от днес се въвеждат превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19

Всички административни ръководители в структурата на община Исперих, кметовете на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване ...
16. 03. 2020 г.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.
13. 03. 2020 г.

Предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград

Заповед № 250 от 09.03.2020 г. на кмета на община Исперих за предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград
10. 03. 2020 г.

Заповед № 279 на Кмета на община Исперих за спиране работата на автоматите за кафе, разположени на открито

Да се спре работата на автоматите за кафе, разположени на открито. Автоматите за кафе, разположени на закрито (в административни сгради, хранителни магазини, бензиностанции и др.) да работят като се прилагат всички мерки за безопасност и санитарно-хигиенни изисквания.
31. 03. 2020 г.

Заповед № 278 на кмета на община Исперих

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на община Исперих НАРЕЖДАМ собствениците на всички търговски обекти да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си.
25. 03. 2020 г.