Достъп до обществена информация

Ред за достъп

Заявление по образец, за достъп до обществена информация можете да подадете на работно място Деловодство в Центъра за информация и услуги на гражданите всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа (без прекъсване) на адрес:

Община Исперих  7400
ул. "Васил Левски" № 70

телефон за контакти: 08431/21-78, вътр. 209

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път, като го изпратите на e-mail адрес: isperih@isperih.bg.