„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих
На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в община Исперих”.
08. 04. 2021 г.

38 ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ БЯХА ПОДПОМОГНАТИ С КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Компютърна  техника по проект
След реализиран проект към Министерството на труда и социалната политика Община Исперих осигури компютърна техника за 38 деца и младежи от двата Центъра за настаняване от семеен тип и Преходното жилище към КСУДС „Лудогорие“.
23. 11. 2020 г.

Протокол от заседание на комисия

Конкурс за девиз на град Исперих
Протокол от заседание на комисия относно общински конкурс, обявен на 12.06.2020 г. за избор на девиз на град Исперих по случай 60 години от обявяването му за град
01. 10. 2020 г.

ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО В ПГ „В. Левски”, гр. Исперих

Сутрешно хоро в ПГ "Васил Левски"
Преди броени дни започна новата учебна година! Както винаги в такъв момент, всички си пожелахме тя да бъде успешна. Да бъде! Да бъде активна и позитивна си обещаха учениците от 12а клас на Профилирана гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих. Още в първия учебен ден инициаторите на проект „СУТРЕШНО ХОРО В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР” решиха да продължат реализирането на идеята си след дългото прекъсване.
28. 09. 2020 г.

Превенция срещу разпространението на COVID-19

Дезинфектанти, почистващи препарати и предпазни маски
През изминалата седмица във връзка с превенцията срещу разпространението на COVID-19 служители на Общинска администрация – Исперих със съдействието на Българския Червен кръст (БЧК) раздадоха дезинфектанти, почистващи препарати и предпазни маски на детските градини и ясли на територията на община Исперих.
10. 08. 2020 г.

НОВА РАМПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЧЕ УЛЕСНЯВА ДОСТЪПА ДО ЦЕНТРАЛНАТА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ В ГРАДА

Новопостроената рампа
Община Исперих реализира проект „Равен достъп на хората с увреждания до културния живот на град Исперих“. По проекта, който се изпълни с безвъзмездната финансова помощ на Агенцията за хората с увреждания, бе изградена нова рампа за инвалиди на стъпалата пред Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” и Музейната експозиция на Исторически музей – Исперих.
17. 07. 2020 г.