Насърчаване на общуването между децата от различните етноси

Община Исперих
Община Исперих продължава работа по изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове...
02. 04. 2018 г.

Начало на коледно-новогодишните празници

Празнични фойерверки
В първия ден на Декември, пред паметника на хан Аспарух, въпреки облачното време и лекия дъждец, много деца и родители се любуваха на изпълненията на малките певици, танцьори и танцьорки, на джуджетата на дядо Коледа. След техните прекрасни изпълнения дойде и самият той - дядо Коледа, придружен от неизменната си спътница - Снежанка ...
01. 12. 2017 г.

Първа копка в двора на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух"

Билборд
На 20.10.2017 г. в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр. Исперих беше осъществена официална церемония „първа копка“ за стартиране на най-големия инвестиционен проект в община Исперих за тази година
23. 10. 2017 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

Герб на Община Исперих
На 11.04.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се проведе начална пресконференция за представяне на проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих".
20. 04. 2017 г.

Коледари при кмета на Община Исперих

Koledari-PG po SS
Коледари от ПГ по СС "Хан Аспарух"-гр.Исперих и ДГ "Мечо Пух"-гр.Исперих поздравиха с песни и стихове кмета и администрацията на Община Исперих за здраве и берекет през новата 2017г.
23. 12. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: изпълнение на строително-монтажни работи по договор № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и  договор № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 3)...
14. 07. 2016 г.