Преброяване на населението 2021


Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21.01.2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица. Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.

Срокът на онлайн преброяването изтича в 24.00 часа на 30 септември. Дотогава всеки, който желае може да се преброи чрез Информационна система „Преброяване 2021“. Електронното преброяване е по-бързо и удобно, а и не е нужно хората да чакат преброител. За попълването на електронната преброителна карта е необходима регистрация. За целта са задължителни наличие на валиден имейл адрес и български документ за самоличност. С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които обичайно живеят в него. Лицето, което прави регистрацията трябва задължително да бъде преброено с електронната карта.

Към 6 часа на 29 септември преброените онлайн в област Разград са 18538 души, разпределени в 8094 домакинства. Това е 16.9% от населението на областта по последни статистически данни. От всички електронно преброени лица близо 71% са от община Разград. Най-ниска е активността в община Самуил – 0.8%.

Преброените от преброители към края на 28 септември са 48307. Така общо преброените хора в област Разград са 66845 души, или 60.9%.
Дата на публикуване: 29.09.2021 год.


ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО 

ПРЕБРОИТЕЛИТЕ НЕ ИЗИСКВАТ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И НЕ РАЗДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОДПИС

Преброителите, които посещават хората по домовете, попълват единствено преброителна карта. В нея не се попълват данни от личните документи на хората с изключение на имената и ЕГН. Никъде не се полага подпис.

Преброителите нямат право да изискват личната Ви карта, шофьорска книжка или паспорт или да предоставят за подпис декларации, заявления или какъвто и да е друг документ.

Ако Ви посети лице, което се представя за преброител, и Ви поиска някакви документи или Ви кара да се подписвате, незабавно подайте сигнал в районното управление на МВР. Този човек най-вероятно няма нищо общо с преброяването.

Преброителите трябва да Ви представят карта със снимка, три имена и идентификационен номер. В случай, че се съмнявате, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител, можете да направите проверка на *2021 или 02/ 9078 430.


От старта на кампанията до 6 часа на 17.09.2021 г. 10114 жители на област Разград са се преброили електронно. Това е  9.2% от населението на региона по последни статистически данни. От преброилите се до момента жители на областта 5434 са жени и 4680 – мъже. Преброени са 4082 жилища и 4445 домакинства.

От всички електронно преброени лица 73.2% са от община Разград. Най-ниска е активността в община Самуил – 0.5%.

Националният статистически институт удължава срока за електронното преброяване до 30-ти Септември. Това ще осигури възможност на всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемиологична обстановка да ограничат контакта си с преброителите. За попълването на електронната преброителна карта е необходима регистрация. За целта са задължителни наличие на валиден имейл адрес и български документ за самоличност. С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които обичайно живеят в него. Лицето, което прави регистрацията трябва задължително да бъде преброено с електронната карта.

Отдел „Статистически изследвания – Разград“ при ТСБ - Север открива помощен център за съдействие по въпроси на преброяването за граждани и преброители. Центърът ще отвори врати на 18-ти септември и ще работи всеки ден от 9.00 до 18.00 часа, включително събота и неделя. Той се намира в сградата на отдела на ул. Бели Лом № 15 (изчислителен център), етаж 5  в гр. Разград. Достъпът ще става при спазване на противоепидемичните мерки.

В помощния център гражданите ще могат да се преброят електронно, като в процеса на попълване на онлайн картата ще могат да задават въпроси и да получават съдействие от служители на отдела. Освен на гражданите служителите на отдела ще дават разяснения и на хората, които ще работят като преброители и контрольори.

Преброяването с преброители стартира в 8 часа на 18-ти Септември и ще приключи в 20 часа на 3-ти Октомври. В този период преброителите ще имат право да посещават домовете на хората и ще преброят само тези, които не желаят да го направят по интернет.
Дата на публикуване: 17.09.2021 год.


От 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта.

Преброй се тук!
Влючи се, защото си важен!


*** ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО ***

На 24.08.2021 г. (Вторник) от 08:30 ч. в салона на НЧ "Съзнание 1891" - гр. Исперих ще се проведе обучение за преброители и контрольори.
Присъствието е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Дата на публикуване: 11.08.2021 г.


Списък на одобрените кандидати и позициите, за които са одобрени.
Дата на публикуване: 10.08.2021 г.


От името на Националния статистически институт и ръководството на нашата община сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброители/контрольори по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година. Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври т.г.

Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас! Вашата работа ще е съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.

Моля до 21 май в отговор на мейл isperih@isperih.bg да потвърдите участието си като преброител или контрольор и да ни информирате ако е настъпила промяна в личните данни (промяна на име, адрес, номер на лична карта, банкова сметка),  които сте подали заявлението си. Важно е да ни пишете, тъй като от 25 май ще започне нова кампания за набиране на преброители на мястото на хората, които нямат възможност да участват.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда веднъж на 10 години.

Включи се, защото си важен!


Преброяване 2021

Във връзка с информационната кампания за Преброяване 2021, представяме Ви линк към видео и аудиоклиповете за набирането на преброители: моля, натиснете тук.
Дата на публикуване: 16.09.2020 г.


Централната комисия по преброяването
Уеб страница: https://census2021.bg/


Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинската преброителна комисия

ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. 


Председател на временна преброителна комисия
Севим Адем Махмуд
секретар на Община Исперих
Тел. за връзка: 08431 2531
имейл: isperih@isperih.bg

Секретар на временна преброителна комисия
Радостина Петкова
главен експерт в ОСИ – Разград, ТСБ -  Север
Тел. за връзка: 084616115
имейл: RIPetkova@nsi.bg


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат Заявление по образец в центъра за администартивно обслужване на гражданите /деловодство/ в административната сграда на Община Исперих, с адрес: гр.Исперих, бул. „Васил Левски” №70.

При предстоящото преброяване в община Исперих ще бъдат ангажирани над 60 преброители и около 28 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Преброителните участъци в община Исперих са 97. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един преброител ще може да работи по повече от 1 преброителен участък. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. На контрольорите ще се заплаща на брой преброителни участъци.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Исперих в рубрика „Преброяване 2021“ и ще могат да се получат и в деловодството на Община Исперих.

За информация на кандидатите за преброители и контрольори:

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021. 

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Информация и съгласие за обработване на лични данни

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител.

Автобиография.


Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 40 регистратори, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на област Разград за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване. Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в страната. Най-важното - ще се покрият изискванията на европейското законодателство за достъп до геокодирани данни от преброяването.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg