Общински съветници за мандат 2019-2023 година

1. Бейти Мюмюн Бекир - Председател - "Движение за права и свободи"


2. Айдън Исмаил Хюсеин - "Земеделски народен съюз"
3. Ахмед Юмер Хакъ - "Движение за права и свободи"
4. Билгин Мустафа Билял - "Движение за права и свободи"
5. Гюнел Адем Мюсреф - "Движение за права и свободи"
6. Дамян Василев Милев - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
7. Даниел Димитров Йорданов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
8. Денис Февзи Мехмед - "Движение за права и свободи"
9. Екатерина Великова Димитрова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
10. Емин Шабан Емин - "Земеделски народен съюз"
11. Енис Тунджер Али - "Земеделски народен съюз"
12. Ерол Акиф Юмер - "Земеделски народен съюз"
13. Зейти Фераим Мехмед - "Движение за права и свободи"
14. Илмаз Хайри Хюсмен - "Земеделски народен съюз"
15. Нежда Неджат Саар - "Движение за права и свободи"
16. Нехрин Исуф Яшар - "Земеделски народен съюз"
17. Орхан Кабил Мехмед - "Земеделски народен съюз"
18. Ридван Хабил Джелил - "Движение за права и свободи"
19. Росица Цветанова Митева - ПП "ГЕРБ"
20. Сали Баки Назиф - "Земеделски народен съюз"
21. Севгин Джеват Халил - ПП "ГЕРБ"
22. Сибел Нермин Джелил - "Земеделски народен съюз"
23. Тургай Назиф Нури - "Движение за права и свободи"
24. Турхан Исмаил Ибрям - "Земеделски народен съюз"
25. Ферай Ахмедова Сабит - "Движение за права и свободи"
26. Фикрет Фикрет Хамид - "Движение за права и свободи"
27. Христо Йорданов Аргилов - ПП "ГЕРБ"
28. Шенгюл Ибрахим Юсуф - "Движение за права и свободи"
29. Юнуз Ахмед Хаккъ - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

(Имената на избраните общински съветници са подредени по азбучен ред.)