Програма BG06 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 Проект BG06-218 "Превенция и реинтеграция на деца в риск" Бенефициент - Община Исперих

8 детски градини получиха ново оборудване

Във връзка с изпълнение Дейност 5 по  Проект BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, осемте детски градини включени  в Проекта ...

Клуб „Детски театър”

Клуб „Детски театър” се събира ежеседмично. В него децата разучават различни театрални драматизации, след което ги представят в групата.

Клуб „Фолклор и традиции”

Клуб „Фолклор и традиции”, в който участват, родители и възрастни хора от семейството, които запознаят децата от целевата група с бита на различните етноси. Разказват за предстоящите празници, обичаи, традиции, начина за тяхното отбелязване, чути от техните майки и баби.

„Ден на таланта“

Във всички градини включени в проекта се проведе „Ден на таланта“, в който талантливи деца показаха своите музикални и артистични умения.