ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021


СЪОБЩЕНИЕ
относно: часове на предаването и получаването на изборни книжа и материали и маршрути за 03.04.2021 г, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Решение № 2261-НС на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
- Приложение: Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване.
Дата на публикуване: 30.03.2021 год.


Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Приложение № 1: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.
Попълненото заявление можете да изпратите на следния e-mail адрес: isperih@isperih.bg.
Дата на публикуване: 04.03.2021 год.


Централна избирателна комисия

Указ на президента от 19.01.2021 г.

Изборни книжа

Разяснителна кампания на ЦИК (видеоклипове):
- Активно избирателно право;
- Гласуване на избиратели с увреждания.
Дата на публикуване: 04.03.2021 год.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Хронограма

Гласуване извън страната

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19


Заповед № 250 от 29.03.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателна секция в Ковид отделение в "МБАЛ - Исперих" ЕООД и утвърждаване на нейната номерация.
Дата на публикуване: 30.03.2021 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 24.03.2021 год.


Заповед № 234 от 20.03.2021 год. на Кмета на община Исперих за образуване на 4 (четири) секции, които да обслужват подвижни избирателни кутии на територията на община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 год., утвърждаване номерата на ПСИК и определяне на обхвата им.
Дата на публикуване: 20.03.2021 год.


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

В изпълнение на т.19 от Решение №2148-НС/01.03.2021г. на ЦИК, във връзка с насрочените на 4 април 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция №181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
  • в избрана от него подходяща секция;
  • с придружител;
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК и Решение № 2117-НС/22.02.2021г. на ЦИК;
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 22.03.2021г. до 03.04. 2021г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

04.04.2021г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

Дата на публикуване: 20.03.2021 год.


Заповед № 217 от 11.03.2021 год. на Кмета на община Исперих за промяна адреса на СИК 181400023 - с. Лудогорци, общ. Исперих.
Дата на публикуване: 17.03.2021 год.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставите на избирателни секции в лечебни заведения на територията на община Исперих и на подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с трайни увреждания, както и на такива за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Дата на публикуване: 08.03.2021 год.


Решение № 21-НС от 26.02.2021 год. на РИК Разград относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Исперих и утвърждаване списъка на резервните членове


*** ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО ***

Във връзка с наложена промяна в адресите на избирателни секции № 1814000011 /бивш Пенсионерски клуб/ и избирателна секция 1814000015 /старото училище „Хр. Ботев“/

--> Уведомяваме лицата, попадащи в обхвата на секция № 1814000011 /бивш Пенсионерски клуб/, че е променено местонахождението на избирателната секция.

На предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. избирателите ще могат да упражнят правото си на вот на адрес: ул. „Васил Левски“  № 70, /Художествена галерия, зала 1/ до Киносалона.

--> Уведомяваме лицата, попадащи в обхвата на секция № 1814000015 /старото училище „Христо Ботев“/, че е променено местонахождението на избирателната секция.

На предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. избирателите ще могат да упражнят правото си на вот на адрес: ул. „Васил Левски“ № 71, /Исторически музей – Изложбена зала/, до Ритуалната зала на гр. Исперих.
Дата на публикуване: 25.02.2021 год.


Заповед № 203 от 01.03.2021 год. на Кмета на община Исперих за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
Дата на публикуване: 01.03.2021 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на избори за народни представители на   4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Дата на публикуване: 19.02.2021 год.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xls)
Дата на публикуване: 17.02.2021 год.


ЗАПОВЕД № 150 от 08.02.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих и за утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции по т. 1.
Приложение 1: Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 10.02.2021 г.


Заповед № 167 от 16.02.2021 г. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за населението на територията на община Исперих по секции.
Дата на публикуване: 16.02.2021 год.