ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021


Централна избирателна комисия

Указ на президента от 19.01.2021 г.

Изборни книжа

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Хронограма

Гласуване извън страната

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19


Решение № 21-НС от 26.02.2021 год. на РИК Разград относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Исперих и утвърждаване списъка на резервните членове


*** ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО *** ВАЖНО ***

Във връзка с наложена промяна в адресите на избирателни секции № 1814000011 /бивш Пенсионерски клуб/ и избирателна секция 1814000015 /старото училище „Хр. Ботев“/

--> Уведомяваме лицата, попадащи в обхвата на секция № 1814000011 /бивш Пенсионерски клуб/, че е променено местонахождението на избирателната секция.

На предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. избирателите ще могат да упражнят правото си на вот на адрес: ул. „Васил Левски“  № 70, /Художествена галерия, зала 1/ до Киносалона.

--> Уведомяваме лицата, попадащи в обхвата на секция № 1814000015 /старото училище „Христо Ботев“/, че е променено местонахождението на избирателната секция.

На предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. избирателите ще могат да упражнят правото си на вот на адрес: ул. „Васил Левски“ № 71, /Исторически музей – Изложбена зала/, до Ритуалната зала на гр. Исперих.
Дата на публикуване: 25.02.2021 год.


Заповед № 203 от 01.03.2021 год. на Кмета на община Исперих за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
Дата на публикуване: 01.03.2021 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на избори за народни представители на   4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Дата на публикуване: 19.02.2021 год.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xls)
Дата на публикуване: 17.02.2021 год.


ЗАПОВЕД № 150 от 08.02.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих и за утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции по т. 1.
Приложение 1: Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 10.02.2021 г.


Заповед № 167 от 16.02.2021 г. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за населението на територията на община Исперих по секции.
Дата на публикуване: 16.02.2021 год.