Избори за членове на Европейския парламент 2019

Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом" №37А, ет. I, стая № 106
Телефон: 084 618 236
Факс: 084 662 189
Председател: 0889 415 400
Ел. поща: rik18@cik.bg
Интернет сайт: https://rik18.cik.bg/ep2019


12.04.2019 год. ПОКАНА на кмета на Община Исперих към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции ...


12.04.2019 год. Съобщение: Община Исперих уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 96-ЕП от 08.04.2019 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България следва да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец – Приложение №16- ЕП от изборните книжа ...
Целият текст на съобщението можете да прочетете тук.


12.04.2019 год.   

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Секция 181400001 - с. Белинци Секция 181400019 - с. Китанчево
Секция 181400002 - с. Бърдоква Секция 181400020 - с. Китанчево
Секция 181400003 - с. Вазово Секция 181400021 - с. Конево
Секция 181400004 - с. Голям Поровец Секция 181400022 - с. Къпиновци
Секция 181400005 - с. Духовец Секция 181400023 - с. Лудогорци
Секция 181400006 - с. Делчево Секция 181400024 - с. Лъвино
Секция 181400007 - гр. Исперих Секция 181400025 - с. Лъвино
Секция 181400008 - гр. Исперих Секция 181400026 - с. Драгомъж
Секция 181400009 - гр. Исперих Секция 181400027 - с. Малък Поровец
Секция 181400010 - гр. Исперих Секция 181400028 - с. Подайва
Секция 181400011 - гр. Исперих Секция 181400029 - с. Подайва
Секция 181400012 - гр. Исперих Секция 181400030 - с. Печеница
Секция 181400013 - гр. Исперих Секция 181400031 - с. Райнино
Секция 181400014 - гр. Исперих Секция 181400032 - с. Свещари
Секция 181400015 - гр. Исперих Секция 181400033 - с. Старо Селище
Секция 181400016 - гр. Исперих Секция 181400034 - с. Средоселци
Секция 181400017 - с. Йонково Секция 181400035 - с. Тодорово
Секция 181400018 - с. Малко Йонково Секция 181400036 - с. Яким Груево

 


09.04.2019 год. Съобщение относно създадена организация за подпомагане в изборния ден на избирателите с физически и зрителни увреждания


С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Общинска администрация – Исперих уведомява гражданите...


03.04.2019 год. Заповед № 221 от 01.04.2019 год. на кмета на Община Исперих относно образуване на избирателни секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес
Приложение № 1: Обхват на избирателните секции на територията на община Исперих (~20 МВ)