СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих - Подобект: Улица „Васил Левски” – I етап – изпълнение на улични настилки на уч-к 2 от пт 47 до пт 86 (от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Арда”)...
25. 06. 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Патронажни грижи за независим и достоен живот в Община Исперих
03. 06. 2019 г.