Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, уведомяваме Ви, че с настъпване на отоплителния сезон и предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците, гражданите са длъжни да не допускат нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци на територията на Община Исперих.
16. 10. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за допускане до участие и провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 2800-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили...
03. 10. 2019 г.

Конкурс за длъжността главен експерт “Образование и младежки дейности”

Община Исперих обявява списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт “Образование и младежки дейности” в Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Исперих, обявен със заповед № 526/04.09.2019 г. на Кмета на община Исперих ...
22. 09. 2019 г.

Конкурс за длъжността старши експерт “Социална политика”

Община Исперих обявява списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт “Социална политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Исперих, обявен със заповед № 528/04.09.2019 г. на Кмета на община Исперих ...
22. 09. 2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Юрисконсулт"

Днес, 20.09.2019г. Комисия назначена със Заповед № 513/30.08.2019 г. на Кмета на Община Исперих на основание Решение, инкорпорирано в Протокол по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Юрисконсулт" ...
20. 09. 2019 г.