НЕКА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих: Уважаеми жители на община Исперих, С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите ...
12. 06. 2017 г.

Заповед № 359 от 08.06.2017 г.

Заповед № 359 от 08.06.2017 год. на кмета на община Исперих относно забрана за събирането на билки (липов цвят) от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.
08. 06. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА от "ДАНИ КОМЕРС 2017" ЕООД за наличие на инвестиционно намерение за "Обособяване на временна площадка за съхранение на торове, маси, придобити от растителен и животински произход материали, негодни за консумация ...
01. 06. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”,гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Рехабилитация на уличната мрежа на град Исперих/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”,Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Подайва/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”, Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Китанчево/
25. 05. 2017 г.