Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение - Север" АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж - "Сградно отклонение от ТП "Енерго", гр. Исперих за обект: "Двуетажна обществена-обслужваща сграда ..."
16. 08. 2018 г.

Консултации за извършване на екологична оценка

Община Исперих информира всички заинтересовани страни, че започва консултации на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Исперих
16. 08. 2018 г.

Съобщение

Община Исперих съобщава, че от 08.08.2018 г. записва желаещи за закупуване на дърва за огрев - до 10 куб.м. на семейство. Желаещите могат да се запишат в деловодството на Община Исперих - ул. "Васил Левски" № 70.
08. 08. 2018 г.

Важна информация за безработните лица

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих предоставя важна информация за безработните лица: За желаещите да се обучават в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” ...
07. 08. 2018 г.