Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ТЕЛЕНОР-БЪЛГАРИЯ" ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на Базова станция № 4994 в поземлен имот с идентификатор № 32874.201.90, област Разград, общ. Исперих, гр. Исперих ...
22. 04. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ЕТ "Нурджи - Нурджихан Ефраим" уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за "Промяна предназначението на част от Кафе - аператив в Смесен магазин" с местоположение в с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград ...
18. 04. 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурс за заемане на длъжност „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“, длъжностно ниво по КДА – 9, Експертно ниво – 5. Длъжността се изпълнява в Звено „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на Кмета на Общината...
04. 04. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 6 април 2019 г. по зелените площи в парковете и в дворовете на детските градини ще бъдат извършени дейности по дезакаризация. Откритите пясъчници ще бъдат дезинфекцирани.

Молим всички жители да се съобразят с указанията на обозначителните табели!

 

Община Исперих

04. 04. 2019 г.

Конкурс, посветен на 85-годишнината, откакто градът носи името Исперих

Община Исперих, съвместно с НЧ "Съзнание - 1891" - гр. Исперих, организира конкурс под надслов:

Не само шепа плодородни ниви,
тук всяко камъче е древна история,
звездно небе, първа майчина люлка,
Исперих – мой пристан свещен и обичан.

Конкурсът е посветен на 85-годишнината, откакто градът носи името Исперих.

Подробна информация можете да видите в прикачения файл.

01. 04. 2019 г.

Обява от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019г. и 30.05.2019г. в Националната гвардейска част - гр.София...
29. 03. 2019 г.