ОБЯВА от ВО-Исперих

от Военноморски сили-Варна,за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования на Военноморските сили, за лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина...
11. 09. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

от Сухопътни войски, за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 25.11.2019г. до 18.12.2019г...
11. 09. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

от 68-ма бригада "Специални сили"-гарнизон Пловдив, за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина на 26.09.2019г. и 27.09.2019г...
11. 09. 2019 г.

Обявление за конкурс

Община Исперих обявява конкурс за заемане на длъжността Старши експерт “Социална политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности” при Община Исперих ...
04. 09. 2019 г.

Обявление за конкурс

Община Исперих обявява конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Образование и младежки дейности” в Дирекция “Хуманитарни дейности” при Община Исперих ...
04. 09. 2019 г.

Кампания "Да изчистим България заедно"

"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

С този линк каним всички приятели, познати и хора, съпричастни на каузата да се присъединят като доброволци.

Наименование на акция: Местността "Сборяново"
Стартова дата: 14.09.2019 г.
Начален час: 10:00 ч.
Сборен пункт: Община Исперих

04. 09. 2019 г.

Обявление за конкурс

Обявление за конкурс за заемане на длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Административно обслужване и ГРАО” към дирекция “Административно-информационно обслужване и обществени поръчки” в Община Исперих ...
02. 09. 2019 г.