Протокол № 3

Протокол № 3 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 16.04.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.

Протокол № 2

Протокол № 2 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 19.03.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.

Протокол № 1

Протокол № 1 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 03.02.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

ЮЛКЕР ИЛХАН ВЕИС от с. Свещари, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград ...
18. 05. 2020 г.