Предстоящо - тетрална постановка

Община Исперих кани жителите и гостите на града да се насладят на театралното представление на драматичен театър "Антон Страшимиров" - Разград - "Любовта - това съм аз" от Себастиан Тиери. Дата - 08.02.2018 год. (Четвъртък); Час - 17:30 ч. в салона на читалище "Съзнание - 1891" - град Исперих. Вход - СВОБОДЕН!
29. 01. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

Отдел "Местни данъци и такси" публикува уведомителни писма на задължени лица, с които се подканват в 14-дневен срок да посетят канцеларията на МДТ-Исперих за връчване на  АУЗД.
26. 01. 2018 г.

Заповед № 102 от 17.01.2018 г. за одобрение на изменение на ПУП

Заповед № 102 от 17.01.2018 г. на кмета на община Исперих за одобрение на изменение на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ V-178, кв. 26 - с. Голям Поровец, поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта, като се променя предназначението на УПИ V-178 от "Комплекс за здравеопазване" в "За ниско - етажно строителство", съгласно приложения проект.
22. 01. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Агенцията по заетостта информира, че продължава да набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия и Кралство Испания...
10. 01. 2018 г.