НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

ЗПК "ХАН АСПАРУХ" гр. Исперих уведомява за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за периода от 14.05.2020 г. до 16.05.2020 г.
12. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Духовец, с. Китанчево, с. Йонково, с. Лъвино и с. Яким Груево ...
08. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот № 44358.8.100, находящ се в землището на с. Лъвино ...
08. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Лудогорци, с. Лъвино и гр. Исперих ...
08. 05. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

"АГРОТИДА" ООД уведомява за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за периода от 10.05.2020 г. до 12.05.2020 г.
07. 05. 2020 г.