Анкетно проучване

Анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила, осъществявано в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта
29. 08. 2018 г.