ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”
03. 01. 2019 г.

ОБЯВА от ВО - Исперих

за вакантни длъжности във Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина...
19. 12. 2018 г.