Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ТЕЛЕНОР-БЪЛГАРИЯ" ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на Базова станция № 4994 в поземлен имот с идентификатор № 32874.201.90, област Разград, общ. Исперих, гр. Исперих ...
22. 04. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ЕТ "Нурджи - Нурджихан Ефраим" уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за "Промяна предназначението на част от Кафе - аператив в Смесен магазин" с местоположение в с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград ...
18. 04. 2019 г.