Приемане на лица в доброволния резерв

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси
10. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация и ремонт на ЦГЧ- гр.Исперих, включващ ул."Васил Левски"...
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.112 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.104 и УПИ I, кв.105 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация на площада с паметника на "Хан Аспарух" УПИ IV, кв.135 по плана на гр.Исперих-ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I , кв.150 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ"
09. 08. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,
05. 08. 2016 г.

ОБЯВА

Общинска администрация Исперих обявява прием на заявления за получаване на детска храна от детска кухня към ДГ "Първи юни" гр. Исперих
05. 08. 2016 г.