Обявяване на неучебни дни

Със заповед от 06.01.2017 год. на кмета на община Исперих дните 09.01., 10.01 и 11.01.2017 год. (Понеделник, Вторник и Сряда) са обявени за неучебни дни за всички учебни заведения на територията на община Исперих.
07. 01. 2017 г.

Предупреждение

Във връзка с очакваното рязко влошаване на метеорологичната обстановка през следващите няколко дни в област Разград препоръчваме на населението на територията на община Исперих да вземе мерки за запасяване с необходимите храни, лекарства и средства за отопление.
05. 01. 2017 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредбата за ОВОС/ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г./...
14. 12. 2016 г.

Съобщение

Поради ремонтни дейности пътната отсечка от кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Христо Смирненски" до кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Сергей Румянцев" ще бъде затворена от 14.12.2016 г. до 20.12.2016 г.
14. 12. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил марка- ШЕВРОЛЕТ „ЛАЧЕТИ”, собственост на „МБАЛ-Исперих”ЕООД
09. 12. 2016 г.