Обява за инвестиционно намерение

от Бюлент Неджати Сали, с.Малко Йонково, община Исперих, обл.Разград, ул. "Васил Левски" №5 На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./.
03. 11. 2016 г.

Открита приемна - ОТЛОЖЕНА за неопределено време

ОТЛОЖЕНА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ На 25.11.2016 г. от 10:00–12:00 часа в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
03. 11. 2016 г.

Съвети за пожарна безопасност в дома

РС "Пожарна безопасност и защита на населението" - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и др.) ...
01. 11. 2016 г.

За Вас - Работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих уведомява работодателите от общините Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г. ...
24. 10. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква "ж" и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) във Басейнова Дирекция "Дунавски район" е постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.
20. 10. 2016 г.

Уведомление

До политическите партии и коалиции: УВЕДОМЛЕНИЕ относно провеждане на консултации на 23.10.2016 г. (Неделя) от 10:00 ч. за определяне състава на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ КОМИСИИ /ПСИК/ на територията на Община Исперих за произвеждане на президентски избори и произвеждане на национален референдум на 06.11.2016 г.
19. 10. 2016 г.

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин-Началник отдел "Териториално и селищно устройство" в Община Исперих. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
13. 10. 2016 г.

ОБЯВА

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили  с оркестранти, чрез приемане на военна служба на лица,
12. 10. 2016 г.