ОБЯВА

Във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Региони в растеж“, Община Исперих отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели, училища и детски градини за участие като партньори...
07. 12. 2016 г.

Открита приемна за граждани

Община Исперих уведомява своите граждани, че на 28.12.2016г . (Сряда) от 10:00–12:00 часа в заседателната зала на Община Исперих  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
02. 12. 2016 г.

ОБЯВА

относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс...
02. 12. 2016 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.
02. 12. 2016 г.

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих: Схема "Обучение и заетост"

Информация за работодатели, желаещи да участват в схема "Обучения и заетост". Целта на проекта е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г. (от 30 навършени до 64 години включително), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост
29. 11. 2016 г.