Заповед № 318 от 09.05.2019 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 318 от ​​​​​​​09.05.2019 г. на кмета на община Исперих относно одобряване изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-177 в квартал 36 - с. Лъвино, като от УПИ VІ-177 се обособяват два самостоятелни УПИ VІ-558 и УПИ VІ-559 в квартал 36 ...
10. 05. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение - Север" АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: Подмяна ЕК 20 кV между ТП "Гимназия" и ТП "Болница" - гр. Исперих в съществуващо трасе.
09. 05. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение - Север" АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: Подмяна ЕК 20 кV между ТП "Ленин" и ТП "Гимназия" - гр. Исперих в съществуващо трасе.
09. 05. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение - Север" АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Подмяна ЕК 20 кV между ТП "Детски ясли" и ТП "Битов комбинат" в съществуващо трасе.
09. 05. 2019 г.

Уведомително писмо относно предстоящо наземно третиране с хербициди

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ:

Секция "Сигнализация и Телекомуникации" Горна Оряховица уведомява, че ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 (шест) метра от глава релса от двете страни с препарат НАСА 360СЛ (участъкът Самуил - Силистра по график е предвиден за 20.05.2019 г.).

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

09. 05. 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ЗПК "Хан Аспарух", гр.Исперих, ул."Силистренски път" П.К.14... ще се проведе третиране на пшеница в землища в селата Конево, Яким Груево и Вазово!
30. 04. 2019 г.