Заповед № ДС-12-001/ гр.Разград 13.04.2020г.

ЗАПОВЕД
№ ДС-12-001 / 13.04.2020г.

   ГЮНАЙ ХЮСМЕН -  Областен уравител на област с административен център Разград, след като се запознах с материалите по административна преписка вх.№ 26-00-036/12.03.2020г.

21. 04. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

ЗПК "Хан Аспарух" гр. Исперих уведомява, че от 15.04.2020 г. до 18.04.2020 г. ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинскеционни дейности на териториите на населените места - гр. Исперих, с. Конево, с. Яким Груево и с. Вазово
14. 04. 2020 г.

Заповед № 301 от 13.04.2020 г. на Кмета на Община Исперих за удължаване срока за спиране работата на автоматите за кафе, разположени на открито.

ЗАПОВЕД
№ 301 от 13.04.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, както и Решение на общински кризисен щаб

НАРЕЖДАМ

13. 04. 2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

"СИНЕРЖИ ГРУП" ООД с. Делчево уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери с 84 000 броя места за птици до достигане на общ капацитет от 163 980 броя места за птици" в имот с идентификатор 32874.201.216 по КК и КР на гр. Исперих ...
06. 04. 2020 г.

Заповед № 279 на Кмета на община Исперих за спиране работата на автоматите за кафе, разположени на открито

Да се спре работата на автоматите за кафе, разположени на открито. Автоматите за кафе, разположени на закрито (в административни сгради, хранителни магазини, бензиностанции и др.) да работят като се прилагат всички мерки за безопасност и санитарно-хигиенни изисквания.
31. 03. 2020 г.

Заповед № 278 на кмета на община Исперих

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на община Исперих НАРЕЖДАМ собствениците на всички търговски обекти да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си.
25. 03. 2020 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на (ОВОС) за инвестиционно предложение "За монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, с капацитет 500 кг/час"
25. 03. 2020 г.