ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   На 30.01.2018 г. Община Исперих подписа с ДФ „Земеделие“ Договор №17/07/2/0/00640 за изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891“ в гр. Исперих на обща стойност 386 694,70 лв...
01. 03. 2018 г.

Информационна кампания на МЗХГ за земеделските стопани

На 01.03.2018 год. от 10:00 ч. в залата на хотел "Централ", гр. Разград, ще се проведе среща с експерти от Министерство на земеделието, храните и горите и Областна дирекция "Земеделие" - Разград. Ще се дискутират теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
27. 02. 2018 г.

Обява за конкурс

Община Исперих обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Общински детски градини.
22. 02. 2018 г.

Обява за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Обява от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих относно оповестяване на издадено решение № РУ-5-ЕО/2018 на РИОСВ - Русе за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с разпоредителна част "да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на имот № 000140 в землището на гр. Исперих ..."
22. 02. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

"АГРОТАйМ" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект "Промяна на предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 06 в Цех за преработка на костилкови плодове" ...
22. 02. 2018 г.

ОБЯВА

от Община Исперих, относно набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент”...
13. 02. 2018 г.

ОБЯВА

от АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА до всички работодатели
13. 02. 2018 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІХ-328 в кв. 20 - с. Белинци

Заповед № 145 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Исперих относно одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІХ-328 в кв. 20 с. Белинци, като УПИ ІХ-328 се преотрежда от "За здравно заведение" в "За ниско-етажно жилищно строителство"
09. 02. 2018 г.