Покана за плащане на дължими местни данъци и такси

Уважаеми граждани и гости на общ. Исперих, отдел „Местни данъци и такси“ към Община Исперих Ви уведомява, че до края на календарната 2018 год. е необходимо да бъдат платени всички местни данъци и такси на основание чл. 1, ал. 1 от ЗМДТ.
11. 12. 2018 г.