ОБЯВА

Общинска администрация Исперих обявява прием на заявления за получаване на детска храна от детска кухня към ДГ "Първи юни" гр. Исперих
05. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр.25/2003г.) 
02. 08. 2016 г.

ОБЯВА

ОБЩИНА ИСПЕРИХ на основание чл. 93, ал. 4, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2006 г., посл. доп. бр. 12 от 2016 г. в сила от 12.02.2016 г.)
01. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: канализационен колектор в местността "Мезар Къшла"-гр.Исперих 
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Наука-1937г." - с.Тодорово
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1928г."-с.Лъвино
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Развитие-1928г." - с.Лудогорци
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1931г." - с.Белинци
27. 07. 2016 г.