Конкурс

Община Исперих обявява конкурс за заемане на длъжност „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“, длъжностно ниво по КДА – 9, Експертно ниво – 5. Длъжността се изпълнява в Звено „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на Кмета на Общината
21. 11. 2018 г.

Правила за пожарна безопасност

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Исперих представя на вниманието Ви брошура с полезни съвети за намаляване на риска от пожари.
21. 11. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Исперих Ви кани на 05.11.2018 г.  в Заседателната зала на Община Исперих да вземете участие в Заключителна пресконференция във връзка с приключване на дейностите по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих"...
01. 11. 2018 г.

Противопожарни указания

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и други) ...
01. 11. 2018 г.