СЪОБЩЕНИЕ

КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ обявява обществена поръчка по реда на Глава  осма” „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / „Лудогорие” гр. Исперих...
13. 04. 2016 г.

Покана от ЦОБ „Петя Йорданова”

На 21.04.2016г. от 14.00 часа в салона на  НЧ „Съзнание - 1981”!  Централна общинска билблиотека "Петя Йорданова" - град Исперих, Ви кани на литературна среща с детският  писател Борислав Ганчев и Николай Арнаудов български художник-карикатурист.
18. 04. 2016 г.

Покана за инфо-среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г."

Уважаеми госпожи и господа, имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”. Събитието ще се проведе на 21 април 2016 г. (четвъртък), от 10:30 ч. в Бизнесцентър - Исперих.
18. 04. 2016 г.

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в OБЩА  ТРУДОВА  БОРСА, която ще се проведе на 12 април 2016 г. /вторник/, от 10.00 часа в сградата на Военен клуб Русе, град РУСЕ, ул. «Одрин» №4
05. 04. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д № 288/30.03.2016г. БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах  с досие на Акт за общинска собственост № 985/23.02.2003г. отнасящ се за Дворно място с площ 795 кв.м., парцел IV – 453 от кв.34, с местонахождение на имота – с. Йонково, общ. Исперих...
05. 04. 2016 г.

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Уведомява работодателите от община Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.април 2016 г., както следва...
04. 04. 2016 г.

ОБЯВА

Заповеди на Министерство на отбраната: № ОХ-195/11.03.2016; № ОХ-197/11.03.2016; № ОХ-214/15.03.2016;
04. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.04.2016г. временно ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места: с. Свещари; с. Вазово; с. Китанчево; с. Тодорово; с. Яким Груево;
01. 04. 2016 г.