РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ.

 

27. 04. 2016 г.

Командване на сухопътните войски

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон...
26. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на град Исперих, уведомяваме ви, че във връзка с приключването на проект: "Интегриран проект за Водния цикъл на град Исперих", следва да се включите към канализационната мрежа на град Исперих чрез изградените сградни отклонения.
20. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ обявява обществена поръчка по реда на Глава  осма” „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / „Лудогорие” гр. Исперих...
13. 04. 2016 г.

Покана от ЦОБ „Петя Йорданова”

На 21.04.2016г. от 14.00 часа в салона на  НЧ „Съзнание - 1981”!  Централна общинска билблиотека "Петя Йорданова" - град Исперих, Ви кани на литературна среща с детският  писател Борислав Ганчев и Николай Арнаудов български художник-карикатурист.
18. 04. 2016 г.

Покана за инфо-среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г."

Уважаеми госпожи и господа, имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”. Събитието ще се проведе на 21 април 2016 г. (четвъртък), от 10:30 ч. в Бизнесцентър - Исперих.
18. 04. 2016 г.

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в OБЩА  ТРУДОВА  БОРСА, която ще се проведе на 12 април 2016 г. /вторник/, от 10.00 часа в сградата на Военен клуб Русе, град РУСЕ, ул. «Одрин» №4
05. 04. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д № 288/30.03.2016г. БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах  с досие на Акт за общинска собственост № 985/23.02.2003г. отнасящ се за Дворно място с площ 795 кв.м., парцел IV – 453 от кв.34, с местонахождение на имота – с. Йонково, общ. Исперих...
05. 04. 2016 г.