Заповед № 102 от 17.01.2018 г. за одобрение на изменение на ПУП

Заповед № 102 от 17.01.2018 г. на кмета на община Исперих за одобрение на изменение на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ V-178, кв. 26 - с. Голям Поровец, поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта, като се променя предназначението на УПИ V-178 от "Комплекс за здравеопазване" в "За ниско - етажно строителство", съгласно приложения проект.
22. 01. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Агенцията по заетостта информира, че продължава да набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия и Кралство Испания...
10. 01. 2018 г.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, на 01.01.2018 г. от 00:30 часа пред паметника на хан Аспарух Община Исперих организира традиционното площадно тържество „Новогодишно хоро”. Нека заедно с много настроение, фойерверки и чаша вино в ръка да посрещнем Новата 2018 година.
28. 12. 2017 г.

ОБЯВА за конкурс

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В  ОБЩИНА ИСПЕРИХ...
07. 12. 2017 г.