ОБЯВА на ВО-Исперих

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба...
19. 06. 2018 г.

ОБЯВА

от "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Боровец" №1...
13. 06. 2018 г.