СЪОБЩЕНИЕ

За вас работодатели: Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- гр. Исперих уведомява работодателите от общините Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва: ...
13. 07. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Обява за наличие на инвестиционно предложение от "Агротайм" ЕООД - град Исперих за обект: "Пътна връзка /вход-изход/ от републикански път ІІІ-2305 - Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил, при км 0+334 до Първи стопански двор на "Агротайм" ЕООД, ПИ № 167062, землище гр. Исперих, ЕКАТТЕ 32874"
12. 07. 2017 г.

Вакантни длъжности за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър

Обявяване на вакантни длъжности за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
05. 07. 2017 г.

Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
05. 07. 2017 г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговаряща на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.
05. 07. 2017 г.