СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД №335/16.05.2018г. относно създаването на административни адреси със съответната номерация на парцелите по ул."Земеделска"...
17. 05. 2018 г.

ОБЯВА на ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 01.10.2018г. до 12.10.2018г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян...
16. 05. 2018 г.

ОБЯВА

Община Исперих продължава работа по изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“...
14. 05. 2018 г.