ОБЯВА от ВО - Исперих

за вакантни длъжности във Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина...
19. 12. 2018 г.