Изменение на ПУП-ПР - с. Лъвино

Решение № 614 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - гр. Исперих относно изменение на ПУП-ПР на УПИ № ІХ-142, кв. 11, с. Лъвино, касаещо промяната на уличната регулация, засягаща ОК 64-65-66-80

14. 01. 2019 г.

Процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент”

Община Исперих обявява процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” в изпълнение на чл. 19 от Постановление на МС № 344/ 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., подписано Споразумение № ФС 01-0724/ 28.12.2018 г. и Допълнително споразумение № ФС 01-0081/16.01.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих
11. 01. 2019 г.

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”
03. 01. 2019 г.

ОБЯВА от ВО - Исперих

за вакантни длъжности във Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина...
19. 12. 2018 г.