ОБЯВА за конкурс

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В  ОБЩИНА ИСПЕРИХ...
07. 12. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017 г. Община Исперих сключи тристранен договор за сътрудничество с рег. № РД04 – 222 / 10.11.17 г., с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и фирма „БИС“ ЕООД за извършване на доставка и монтиране на оборудване  по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Исперих“ ...
04. 12. 2017 г.

ОБЯВА

БЕЗПЛАТНИ  КОНСУЛТАЦИИ  И ПРЕГЛЕДИ  НА  СТРАДАЩИ ОТ СЪДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ   СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ИСПЕРИХ
29. 11. 2017 г.

Запалване светлините на празничното дърво

На 01.12.2017 година от 17:30 часа пред паметника на хан Аспарух Дядо Коледа, заедно с послушните деца на града, ще запали светлините на празничното дърво, а след като те заблестят, небето ще бъде озарено от пъстроцветни фойерверки.
27. 11. 2017 г.