Покана за плащане на дължими местни данъци и такси

Уважаеми граждани и гости на общ. Исперих, отдел „Местни данъци и такси“ към Община Исперих Ви уведомява, че до края на календарната 2018 год. е необходимо да бъдат платени всички местни данъци и такси на основание чл. 1, ал. 1 от ЗМДТ.
11. 12. 2018 г.

Конкурс

Община Исперих обявява конкурс за заемане на длъжност „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“, длъжностно ниво по КДА – 9, Експертно ниво – 5. Длъжността се изпълнява в Звено „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на Кмета на Общината
21. 11. 2018 г.

Правила за пожарна безопасност

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Исперих представя на вниманието Ви брошура с полезни съвети за намаляване на риска от пожари.
21. 11. 2018 г.