Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Към настоящата дата няма насрочени заседания.


Запис от проведеното на 01.03.2021 г. редовно заседание на Общински съвет - Исперих можете да видите на следния линк: https://youtu.be/Z9M5rt4FgDc

Запис от проведеното на 23.02.2021 г. извънредно заседание на Общински съвет - Исперих можете да видите на следния линк: https://youtu.be/dlCQjtU6C2k

Запис от проведеното на 12.02.2021 г. редовно заседание на Общински съвет - Исперих можете да видите на следния линк: https://youtu.be/o4Bx48sKQv4

Запис от проведеното на 28.01.2021 г. редовно заседание на Общински съвет - Исперих можете да видите на следния линк: https://youtu.be/_D_mvac0xbI