Заседание на Общински съвет - Исперих

Заседание на Общински съвет Исперих ще се проведе на 30 ноември 2017 г. от 17:00 часа.

Крайният срок за входиране на докладни записки -  22 ноември 2017 г. до 17:00 часа.