Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На 27.12.2019 г.  редовно заседание на Общински съвет Исперих.

Срок за входиране на докладни записки 19.12.2019 г.