СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Спазване на разпоредбите за безопасност на движението по улиците и за опазване и поддържане на чистота, описани в Наредба №1  за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих, изменена с Решение №88 от 04.12.2015г. на Адм.съд-Разград

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със спазването на разпоредбите за безопасност на движението по улиците, описани в Наредба №1  за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих, ви информирам, че е забранено:

- преминаването на превозни средства през тротоари, както и преминаването, спирането и паркирането на МПС в градини, паркове, зелени площи и детски площадки;

- паркиране на автомобили  върху тротоари, с което се принуждават пешеходците да преминават през платното за движение на МПС;

- домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоари, улични платна, площади и зелени площи;

- разполагането на моторни превозни средства, спрени от движение или снети от отчет, както и на разкомплектовани детайли  и възли от тях по уличните платна, паркингите, зелените площи, алеи и пешеходни пътеки в паркове и други обществени места.  

Отделно от горното, учтиво ви моля, да поддържате чистота в прилежащите към имотите  ви територии. Всякакъв вид отпадъци и строителни материали, струпани пред оградите ви и на тротоарите пред домовете ви замърсяват и развалят облика на града.

Уличните платна и тротоарите могат да се използват за строителна площадка само при доказана необходимост и с разрешение на Общинска администрация.

Почистването на територии, за които не се грижи Общината и са прилежащи  към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите лица (етажната собственост), които стопанисват съответните сгради.

За нарушения на Наредба №1  за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих са предвидени имуществени санкции  от 100лв. до 500 лв. за юридически лица и глоби от 10лв. до 500 лв. за физически лица.

 

С уважение,

БЕЙСИМ РУФАД                                          

Кмет на Община Исперих     

20. 02. 2019 г.