СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

от арх.Милен Йоцов - Гл.архитект на Община Исперих,
до Боян Минков Начев, гр.Исперих, ул."Ал.Константинов" №8...

Приложение съгласно прикачения файл!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 02. 2019 г.