Анкетно проучване

Лого на Агенцията по заетост

Агенцията по заетостта провежда първото за 2019 г. анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила, осъществявано в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

Анкетният формуляр можете да намерите на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/535847

Линкът ще бъде отворен за прием на отговори до от 13.02.2019 год. 22.03.2019 год. включително.

07. 03. 2019 г.