Одобряване изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 057038 в с. Подайва

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 207 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот № 057038 в землището на с. Подайва, общ.Исперих, обл. Разград, местност "Бюк есенлер"  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.