Обява за наличие на инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "ТЕЛЕНОР-БЪЛГАРИЯ" ЕАД 

"ТЕЛЕНОР-БЪЛГАРИЯ" ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на Базова станция № 4994 на Теленор България ЕАД в поземлен имот с идентификатор № 32874.201.90, област Разград, общ. Исперих, гр. Исперих.

Пълният текст на уведомлението можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 04. 2019 г.