Обява за наличие на инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

от "Николови груп 19" ООД, гр.Исперих,ул."Васил Левски" №29

Информация съгласно прикачения файл!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 04. 2019 г.