УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ЗПК "Хан Аспарух", гр.Исперих, ул."Силистренски път" П.К.14

В изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелните и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомяване, че от 24.04 до 26.04.2019г. от 18:00 до 07:00 часа ще се проведе третиране на рапица!

Третирането ще си извърши срещу вредители рапичен цветояд и стъблохоботник.

Третираните площи са:

1.Масив 22 - Борун - 900дка-гр.Исперих;

2.Масив 27 - Пет могили - 1000дка - с.Голям Поровец;

3.Масив 60 - Волновски - 600дка - с.Конево.

Повече информация в прикачения файл!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 04. 2019 г.