Уведомително писмо относно предстоящо наземно третиране с хербициди

Лого на Община Исперих

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ:

Секция "Сигнализация и Телекомуникации" Горна Оряховица уведомява, че ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 (шест) метра от глава релса от двете страни с препарат НАСА 360СЛ (участъкът Самуил - Силистра по график е предвиден за 20.05.2019 г.).

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2019 г.