Заповед № 318 от 09.05.2019 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

Заповед № 318
от 09.05.2019 г.
на Кмета на община Исперих

Относно: Одобряване изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-177 в квартал 36 - с. Лъвино, като от УПИ VІ-177 се обособяват два самостоятелни УПИ VІ-558 и УПИ VІ-559 в квартал 36 ...

Повече информация можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 05. 2019 г.