СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих - Подобект: Улица „Васил Левски” – I етап – изпълнение на улични настилки на уч-к 2 от пт 47 до пт 86 (от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Арда”)

УВЕДОМЯВАМЕ Ви, че поради строително монтажни работи по проекта, улица „Васил Левски” – участъкът от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Арда” ще бъде ЗАТВОРЕНО за движение за период от 01.07.2019год. до 12.07.2019год.

Движението на МПС ще се отклонява по обходен маршрут: от ул. „Хан Аспарух” по ул. „Бузлуджа” до ул. „Арда”.

Временната организация на движението по обходните маршрути е съгласувана с МВР.

 

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 06. 2019 г.