СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Исперих,

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава риска от възникване на пожари в земеделските земи и горите.  Започна  кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в община Исперих.

За недопускане на пожари, Ви напомняме следното:

  1. Не палете огън на открито във ветровито време! Това е предпоставка за пренасяне на горящи частици на големи разстояния. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)!
  2. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири,  пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти!
  3. Не бива да се изхвърлят нерегламентирано стъклени бутилки и отпадъци – дефекти по тях могат да имат "ефект на лупа", което да доведе до запалване на сухи треви и посеви!

4. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с житни посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!

5. Забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи!

6.  Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме в гората! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от слаби източници на запалване.

7. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии!

Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При откриване на признаци на запалвания или пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих

02. 07. 2019 г.