Информация за инвестиционно предложение

Информация за инвестиционно предложение за разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: "Технически проект" за обекти: "Животновъдна ферма за отглеждане на овце - 200 глави и млекодайни крави - 50 глави" в регулационните граници на с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград.

Възложител: Сейдегюл Кемал Осман, с. Вазово, общ. Исперих, обл. Разград

Пълният текст на информационното предложение можете да видите в прикачения файл.

06. 08. 2019 г.