Традиционни конни състезания и народни борби

Плакат за конните състезания и народните борби
Плакат за състезанията

 

04. 09. 2019 г.