Решение № 2 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

Лого на Община Исперих

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 2 от 16.03.2020 год.

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти 

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

РЕШИ

Предлага на НАЦИОНАЛНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУС /COVID 19/ да предприеме мерки, с които да се задължат собствениците на аптеки в малките населени места да въведат дежурства в дните събота и неделя за периода на действие на извънредното положение в страната.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих и Председател на общински кризисен щаб при Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 03. 2020 г.