Решение № 3 от 16.03.2020 г. на Общински кризисен щаб Исперих

Лого на Община Исперих

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 3 от 16.03.2020 год.

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията (COVID 19) и предоставяне на възможност на населението в малките населени места да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти 

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

РЕШИ

Нарежда на Управителя на Общинска аптека Исперих да въведе дежурства в обект "Общинска аптека", находящ се на територията на "МБАЛ Исперих" ЕООД и обект "Дрогерия" (към Общинска аптека), находяща се на територията на Общински пазар, в дните събота и неделя за периода на действие на извънредното положение в страната, с цел осигуряване възможност на населението да се снабдява с лекарствени средства и медикаменти.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих и Председател на общински кризисен щаб при Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 03. 2020 г.