Призив на кмета на община Исперих за стриктно спазване на мерките за борба с COVID 19

инж. Белгин Шукри - кмет на община Исперих

Уважаеми съграждани,

Казват, че човек не може да предотврати нищо – и хубавото, и лошото – може само да мине през него по достоен начин. Днес ние сме изправени пред невиждано предизвикателство, което можем да преодолеем единствено чрез дисциплина, самосъзнание и самоконтрол. Днес трябва да бъдем мъдри и да помислим за нашите близки, за нашите майки, бащи, баби и дядовци – защото тяхната съдба е в ръцете на всеки един от нас. Нашата отговорност или безотговорност ще се окаже решаваща за съдбата им. И Ви моля да помислите за това преди да излезете навън, за да се видите с някого или за да си купите нещо.

Необходимо е да покажем гражданско самосъзнание и отговорност. Днес повече от всякога имаме нужда от обединение в действията си.

Моят призив към всички Вас е:

✔️ Останете си вкъщи и сведете до минимум социалните си контакти;

✔️ При вирусни симптоми се консултирайте с личния си лекар, дори при най-леките симптоми като суха кашлица, главоболие или течащ нос;

✔️ При кихане и кашляне закривайте носа и устата си със сгънат лакът или носна кърпичка. Това може да предпази околните от заболяване. След употреба изхвърляйте носните кърпички в кофата за битов отпадък.

✔️ Избягвайте да докосвате очите, носа или устата си, тъй като микробите често се разпространяват, когато човек докосне заразена с микроби повърхност, а след това докосне и очите, носа или устата си. ­

✔️ Поддържайте физическа дистанция от около 1 метър (3 крачки) разстояние между вас и отделен човек;

 ✔️ Ограничете всякакви физически контакти с други хора: здрависване, ползване на общи кърпи, възглавници, съдове и прибори за хранене;

✔️ Почиствайте често повърхностите на дръжките на врати, телефони, дистанционни управления, като използвате дезинфектиращ препарат;

✔️ Информирайте се само от достоверни източници – сайтовете на официалните институции;

✔️ Помнете, че носенето на маска е ефективно само в случай, че тя е поставена правилно;

✔️ Бъдете самодисциплинирани и самосъзнателни;

✔️ При завръщане от пътуване в рискови зони задължително информирайте личния си лекар и останете под карантина поне 14 дни в домашни условия;

✔️ Измивайте ръцете си често и в продължение на поне 20 секунди с топла вода и сапун, особено след кашляне или кихане. Използвайте дезинфекционен разтвор на алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с животни;

✔️ Избягвайте посещения на пазари и места, където има живи или мъртви животни, както и контакт с техните екскременти или изпражнения.

Скъпи съграждани, уверен съм, че с разумно поведение, ще се справим и ще излезем по достоен начин от тази непозната за нас ситуация! Вярвам във всеки един от Вас!

 

Инж. Белгин Шукри
Кмет на Община Исперих

17. 03. 2020 г.