Анкетна карта

Лого на Община Исперих

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми граждани на Община Исперих,

Прилагайки Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие в България, Община Исперих започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на общината е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се разработва и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.

Обръщаме се към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана, за да се гарантира неговото качество и ефективност. Моля, за целта, да попълните настоящата анкетна карта. При проявен интерес по темата можете да се включите и в следващите обществени обсъждания на плана. За целта можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.

Благодарим Ви за отделеното време!

Анкетна карта за изработване на план  за интегрирано развитие на община Исперих.

08. 07. 2020 г.