СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих

От Ренета Станчева Новакова 

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./

Цялата обява, може да видите в прикрепения файл!

22. 03. 2016 г.