Веселин Добрев е новият председател на инвалидите в Исперих

Веселин Добрев

В Исперих се проведе общо отчетно изборно събрание на дружеството на инвалидите в града и на общинската организация на Съюза на инвалидите в България/СИБ/.

Гости на събранието бяха Радослав Няголов – Председател на регионалната организация на Съюза на инвалидите в Разград, членовете на областната организация в Разград Мария Димитрова, Милка Драгнева и Иванка Петкова – Председател на дружеството на инвалидите в Разград.

На събранието присъства и зам.-кмета на община Исперих инж. Николай Николов, който прочете поздравителен адрес към хората с неравностойно положение от името на кмета на община Исперих Бейсим Руфад и зам.-областния управител на Разград Виолета Тодорова.

Доклад за дейността на дружеството на инвалидите и общинската организация в Исперих през изминалата година прочете Нихат Халми – Председател на изпълнителното бюро на общинския съвет на съюза на инвалидите. Посочено бе, че в дружеството през отчетния период са членували 149 хора с увреждания, както и доброто партньорство с органите на местната власт. Оказано е било съдействие за организирането на някои мероприятия, насочени към подобряване на социалния климат сред хората в неравностойно положение.

През изминалата година е била отбелязана тържествено 25 годишнината на общинската организация в Исперих. Част от инвалидите са участвали и в безплатната екскурзия до град Елена – подарена от народният представител Гюнай Хюсмен. С весело настроение са били отпразнувани Деня на пенсионера и Международния ден на инвалидите.

Радослав Няголов посочи след проведен разговор с кмета на община Исперих Бейсим Руфад, условията на клуба ще бъдат подобрени, след като се настани в новия социален дом. Също така изказа подкрепата си от името на регионалната организация за информиране на инвалидите, за техните права и възможности за нормален живот.

На годишното отчетно събрание бе избран за председател на общинската организация Веселин Добрев, който в предишен период преди Нихат Халми е бил 15г. председател, както и изпълнително бюро на общинската организация на Съюза на инвалидите в България от 5 души.

Четирима членове ще представят общинската организация на регионалната конференция на Съюза на инвалидите в Разград.

Автор: Ангел Николов

Инвалиди община Исперих
Инвалиди община Исперих
Инвалиди община Исперих
инж. Николай Николов зам кмет на община Исперих
Инвалиди община Исперих
Инвалиди община Исперих
28. 03. 2016 г.