СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Исперих

"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Исперих

Уважаеми господа,
Във връзка с извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването от "Енерго - Про Мрежи" АД в "Помпена станция Димитрово" на 04.04.2016г.

Поради тази причина, временно ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

  1.  с. Свещари
  2.  с. Вазово
  3.  с. Китанчево
  4.  с. Тодорово
  5.  с. Яким Груево 

Управител:  инж. А. Мехмед

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 04. 2016 г.