ОБЯВА

Военен отчет - Исперих

Заповеди на Министерство на отбраната: № ОХ-195/11.03.2016; № ОХ-197/11.03.2016; № ОХ-214/15.03.2016 за провеждане на конурси за вакантни места за работа в Българската армия, като войници, завършили граждански и средни училища. Подробна информация може да намерите в прикачените документи!

Справки:
Офис за военен отчет/Община Исперих
тел: 0889 909 734
Военно окръжие - Разград
тел: 084 62 26 86

04. 04. 2016 г.