Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Информация за безработни лица!

ДБТ-Исперих ви информира: Набира професионални строителни работници за временна заетост в Израел.

Израел търси наши работници за:
кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително

- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително

- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени
- мазачи

Изисквания към кандидатите:

 • да са български граждани;
  - да са на възраст между 25 и 50 години;
  - да не са работили в Израел;
  - да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
  - да не са осъждани;
  - да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини
 •    Процедура на кандидатстване:

Кандидатите подават в ДБТ по местоживеене следните документи:

- заявление за кандидатстване;

- копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт. Ако кандидатът няма задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи лична карта;

- копие на свидетелство за съдимост, издадено за работа в чужбина.

Кандидатите преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените  специалности и само тези, които положат успешно изпита, продължават да участват в подбора. Компютърна програма за подбор на случаен принцип ще избере 75% от подалите документи. Този избор се извършва в Израел от Службата за населението и имиграцията към Министерството на вътрешните работи в Държавата Израел.

 • Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна

Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на https://www.az.government.bg/pages/mezhdunarodna-deynost-normativna-uredba/

12. 04. 2016 г.