Покана за инфо-среща на тема "Възможности за европроекти през 2016 г."

Възможности за европроекти през 2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”.

Събитието ще се проведе на 21 април 2016 г. (четвъртък), от 10:30 ч. в Бизнесцентър - Исперих.

Поканени са представители на широката общественост ‒ бизнеса, местни власти, граждани и медии.

Ще бъдат представени условията за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2016 г.

Вярвам, че събитието ще представлява интерес за Вас. Моля, да потвърдите Вашето или присъствието на Ваш представител до 15 часá на 20 април 2016 г. (сряда), на тел.: 084/55 75 77 или на е-mail: oic.razgrad@eufunds.bg.                                                                        

С уважение,

Юлиян Данаилов

Управител на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград

18. 04. 2016 г.