ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Исперих

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение:

ремонт на НЧ "Развитие-1928г." - с.Лудогорци

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 07. 2016 г.