ОБЯВА

Община Исперих

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в

Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 10. 2016 г.